Kampanjsida/landningssida

En kampanjsida är ett av de första stegen mot en starkare närvaro i sökmotorer där Google är den mest framträdande. Fördelarna med en kampanjsida är många men framförallt är det en effektiv metod för att på ett enkelt sätt nå potentiella kunder genom lansering av ett företags viktigaste och mest relevanta tjänster. En landningssida kombinerar sökmotoroptimering, AdWords och konverteringsoptimering för att snabbt placera sig så högt upp i sökresultaten på Google som möjligt utifrån de utvalda sökfraserna.

Relevant kommunikation till potentiella kunder

Genom att skapa en landningssida för ditt företag ökar du chanserna för att bli upptäckt av nya kunder. Det ger även goda förutsättningar för dig att nå ut med relevant kommunikation och information om aktuella erbjudanden och tjänster. En kampanjsida är ett enkelt sätt att maximera marknadsföringseffekten av din webbplats och vara en stark konkurrent i kampen om förstaplatsen i sökresultaten på Google.

Kampanjsidor för alla användningsområden

Kampanjsidor finns i många olika former och vilken som fungerar bäst för ert företag beror främst på vilka sorters tjänster ni erbjuder. Det är möjligt att ha landningssidor som endast består av sökmotoroptimerade texter såväl som de som även inkluderar spel för att öka interaktionsmöjligheterna för kunden. Det är en effektiv metod för att på ett naturligt sätt nå ut till potentiella kunder med kraftfulla kampanjer och tjänsteerbjudanden.

Vad ska man tänka på vid skapandet av en kampanjsida?

Det viktigaste att ha i åtanke då du skapar en kampanjsida är att informationen ska vara riktad till kunderna. Det innebär att texterna bör vara lättillgängliga och lättförståeliga för de användare som tillhör er tänkta målgrupp. Sidan bör endast innehålla information som är relevant och intressant för kunden, snarare än långa och faktabaserade texter. Kampanjsidan ska fungera som ett komplement till er ordinarie webbplats och bör därför ha flertalet länkar som kunderna kan använda för att ta sig från landningssidan till ert företags ordinarie webbplats.

För att skapa en så lyckad landningssida som möjligt bör den innehålla:

  • Kortfattad och relevant information
  • Sökmotoroptimerade texter
  • Interaktionsmöjligheter
  • Bildspel eller filmer

Förhoppningen med en kampanjsida är att nå ut till potentiella kunder med relevant information om företaget samt att locka kunderna till att interagera. Det kan vara alltifrån att börja följa er på sociala medier, som Facebook och Twitter, till att anmäla sig till ett nyhetsbrev.

En modern marknadsföringsstrategi

Det blir allt vanligare för företag att använda sig av kampanjsidor som en del av en marknadsföringsstrategi för att stärka sitt varumärke. Skillnaderna mellan de olika sidorna varierar mellan att endast innefatta information om verksamheten till att ge en djupare inblick i deras produkter eller tjänster.

Design och layout på en landningssida bör med fördel ha likheter i layout och design med företagets ordinarie webbplats, utan att vara kopior, för att underlätta igenkänningsfaktorn hos kunden genom er grafiska profil.

Att tänka på vid skapandet av en kampanjsida

Fördelarna med kampanj- och landningssidor är många och det är en effektiv marknadsföringsstrategi. Samtidigt är det otroligt viktigt att vara medveten om sidan inte bara ska vara intressant för kunden första gången hen besöker den utan även i framtiden. Därför är det viktigt att ständiga uppdatera kampanjsida och delge besökarna med ny information varje gång de besöker webbplatsen.