Lokal sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är en ständig process som aldrig når ett slut. Det kräver ständiga uppdateringar och förändringar för att hålla webbplatsen aktuell och i linje med Googles ständigt föränderliga och uppdaterade villkor.

Tänk dig först att du lägger ner flera timmars arbete på SEO varje dag utan att se någon förbättring i ditt företags placering på Google. Tänk dig sedan genomförandet av en mindre förändring i strategin som hjälper dig att klättra i sökresultatet och hamna framför dina konkurrenter. Den förstnämnda är traditionell sökmotoroptimering och den andra lokal.

Vad innebär lokal sökmotoroptimering?

Begreppet lokal sökmotoroptimering används när du, utöver att vara synlig vid sökningar riktade mot ett specifikt ord, även vill vara synlig mot en specifik ort, exempelvis ”byggföretag Sollentuna” eller ”målare Malmö”. Chanserna för att nå potentiella kunder ökar vid lokal sökmotoroptimering eftersom användare är mer benägna att anlita ett företag i sin närhet. Genom att fokusera sökmotoroptimeringen inom ett avgränsad geografiskt område ökar även chanserna för ert företag att placera sig bland de första i sökresultaten vid en lokal sökning.

Dagens internetanvändare blir allt mer medvetna om de faktorer som ligger bakom resultaten vid en sökning på Google. Det leder till att de blir mer specifika i sina sökningar vilket innebär att traditionella sökmotoroptimeringsmetoder minskar i effektivitet. Genom att inkludera de orter du är verksamt på i sökfraserna ökar chanserna för att nå och förmedla relevant information till potentiella nya kunder. Lokal sökmotoroptimering bör således vara ett självklart val för samtliga företag och verksamheter som eftersträvar framgång.

Lokal sökmotoroptimering – högre konvertering från besökare till kund

Chanserna för att nå potentiella kunder när de är som mest köpbenägna ökar med lokal sökmotoroptimering. Det eftersom en kund som använder sig av mer träffsäkra och specifika sökbegrepp (ex. ”städfirma Sollentuna”) med stor sannolikhet är längre fram i sin köpprocess än någon som endast söker efter ”städning”. En användare som endast söker på ”städning” kan lika väl vara intresserad av att veta mer om olika sorters städning som av att anlita ett företag för hjälp med städning. Genom att inkludera ditt företags geografiska position ökar chanserna för att en större del av de användare som besöker er webbplats kommer att tilltalas av era tjänster och höra av sig med en förfrågan.

Att implementera lokal sökmotoroptimering

Genom att skapa ortsspecifika sökfraser som inkluderar ditt företags geografiska position ökar chanserna för att konvertera de som besöker din webbplats till kunder. Det minskar även antalet konkurrenter som slåss om förstaplatsen på den specifika sökfrasen.

Att implementera lokal sökmotoroptimering handlar först och främst om att skapa en bild av de viktigaste tjänsterna ditt företag har att erbjuda samt i vilka orter ni är verksamma. Därefter ligger vikten på att väva in sökfraserna i samtliga av webbplatsens texter för att öka chanserna för att hamna bland de första i sökresultatet.

Ursprunget till lokal SEO

Lokal sökmotoroptimering är än idag en relativt ny kompetens som skiljer sig en del från den traditionella sökmotoroptimeringen. Den har sitt ursprung i USA där det helt och hållet tagit över den traditionella sökmotoroptimeringen. USA är betydligt större än Sverige vilket innebär att en sökning på ”städning” i USA ger otaliga irrelevanta sökresultat, därav valet med lokal SEO och sökfraser inkluderande verksamheten geografiska position, ”städning New York”. Det är emellertid svårt att jämföra sökmotoroptimering i de både länderna eftersom bara New York har lika många invånare som hela Sverige har totalt.

Lokal sökmotoroptimering är en av de mest kostnadseffektiv metoderna för att synas på internet och även den metod med högst konvertering från webbplatsbesökare till kund. Därför bör en geografisk lokalisering genom sökfraser och sökmotoroptimering vara ett självklart val för samtliga företag som äger en webbplats.